Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu #VITAMINOVAINJEKCE

 Provozovatelem e-shopu je společnost FRUITISIMO FRESH, s. r. o., se sídlem: Bratří Dohalských 149/1, 190 00 Praha 9, IČ 28934610, DIČ CZ28934610. Dále jen „Prodávající“.

Kontaktní údaje: Poštovní adresa pro doručování: FRUITISIMO FRESH, s. r. o., se sídlem: Bratří Dohalských 149/1, 190 00 Praha 9. E-mail: vitaminovainjekce(-at-)fruitisimo.cz, kdy (-at-) je nahrazeno znakem zavináče.

Předmětem obchodování v e-shopu jsou produkty nabízené Prodávajícím a jsou rozděleny do příslušných kategorií. Dle jednotlivých kategorií jsou stanoveny dodací a platební podmínky.

Ceny produktů, nabízených v e-shopu, jsou platné v době objednávky a jsou součástí potvrzení objednávky, které obdrží každý zákazník po dokončení a odeslání objednávky. Ceny jsou uvedeny v CZK včetně DPH. Celková cena objednávky zahrnuje i případné náklady na dodání (dopravné).

Objednávka: Odesláním řádně vyplněné objednávky zákazníkem a jejím potvrzením ze strany Prodávajícího, vzniká mezi oběma stranami kupní smlouva.

Změna a storno objednávky: Změnu či storno odeslané objednávky je možné ze strany zákazníka provést do 2 hodin od jejího odeslání, a to telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty na kontakty uvedené v odstavci b) těchto Obchodních podmínek.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, pokud jsou vstupní suroviny pro výrobu nabízených produktů momentálně nedostupné. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

V případě, že zákazník zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo zaslána formou složenky na jeho adresu.

Vlastnické právo: Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k produktům až do úplného zaplacení jejich kupní ceny. Pokladní dokad, faktura či účtenka vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a zákazníkem je současně daňovým dokladem. Daňový doklad přijde zákazníkovi na e-mail po dokončení objednávky.

Dodací podmínky: Dopravné je zahrnuto v objednávce a je součástí její celkové ceny. 

Platební podmínky: Zákazník si při objednávce v e-shopu zvolí variantu platby.

Varianty platby jsou Platební brána GoPay

Právo na odstoupení od smlouvy/vrácení zboží: Produkty nabízené v e-shopu Prodávajícího jsou potraviny s omezenou dobou použitelnosti. Zákazníkovi v tomto případě zaniká právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zboží do 14ti dnů bez udání důvodu.

Reklamace: Reklamaci objednávky/dodávky je možné provést elektronickou poštou či osobně na kontaktech uvedených v úvodní části těchto Obchodních podmínek.

Je-li reklamace uznána, bude vyřízena dle dohody mezi zákazníkem a Prodávajícím, a to formou náhradní dodávky či vrácením peněz, dle dohody bude stanoveno i místo a datum vyřízení reklamace.

Záruční doba: Produkty nabízené v e-shopu Prodávajícího jsou potraviny s omezenou dobou použitelnosti, proto se na ně nevztahuje záruční doba.

Ochrana osobních údajů: Osobní údaje zákazníků jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Poskytnutím údajů k registraci zákazník/návštěvník souhlasí s tím, aby Prodávající poskytnuté údaje zpracovával a využíval pro interní a marketingové potřeby. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu zákazníka/návštěvníka. V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. zákazník souhlasí se zasíláním informačních emailů z internetového obchodu. Více ZDE

Závěrečná ustanovení:

  • Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak.
  • Odesláním elektronické objednávky zákazník bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky akceptuje platnou výši kupní ceny objednávky, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
  • Odeslanou objednávkou (uzavřením kupní smlouvy) je zákazník po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se, výslovně, ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li těmito Obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem ČR, zejména jeho ust. § 409 a násl.
  • Platnost Obchodních podmínek: od data vydání do data vydání nového znění

Datum vydání: 12. 3. 2021

Zpět do obchodu